The Lifeboat Station Project

Jack Lowe


Jack Lowe has loved lifeboats and photography since he was a boy. Now he has embarked on an epic adventure that unites his two passions: The Lifeboat Station Project. He is visiting all 238 of the rnli lifeboat stations in the UK and Ireland to photograph the volunteer crews, using the traditional Victorian glass Wet Plate Collodion. With 120 lifeboat stations already behind him, Jack has now reached the half-way point of his odyssey. It hasnt always been plain sailing, but come and discover what happens when you follow your heart


***Event held in English***
***Free admission by ticket***


Ers yn fachgen, roedd bryd Jack Lowe ar fadau achub a ffotograffiaeth. Nawr, mae wedi dechrau ar antur aruthrol syn unoi ddau gariad: The Lifeboat Station Project. Maen ymweld phob un o 238 gorsaf bad achub yr RNLI yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, er mwyn tynnu ffotograffau or criwiau gwirfoddol, gan
ddefnyddio Colodion ar Blt Gwlyb, sef dull Fictoraidd syn defnyddio gwydr. Mae Jack eisoes wedi ymweld 120 gorsaf bad achub, syn golygu ei fod hanner ffordd ar hyd  ei daith epig. Ni fur daith yn fl i gyd, ond cewch gyfle i glywed beth syn digwydd wrth i chi benderfynu dilyn eich calon.


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***


Delwedd / Image: Jack Lowe Duncan Davis

Forthcoming Dates
The Lifeboat Station Project Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth
sell tickets online at TicketSource