The people I meet, the things I see

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Mon 4th November 2019

Nick Treharne

Sgwrs hynod ddiddorol lle bydd y ffotograffydd Nick Treharne yn trafod ei steil ffotograffiaeth sy'n deillio o'i brofiad yn gweitho fel ffotograffydd i'r wasg. Yn benodol, bydd yn siarad am ei waith diweddaraf sy'n ei weld yn teithio ledled Cymru i gofnodi portread cyfoes o Gymru ... Yn gryno, "Y bobl rydw i'n eu cyfarfod, y pethau rwy'n eu gweld".

Rhan o'r ymgyrch Ffocws ar Ffotograffiaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


|

Nick Treharne

A fascinating talk in which photographer Nick Treharne will discuss his approach to photography which stems from his experience working as a press photographer. In particular, he will talk about his most recent work which sees him travelling across Wales to record a contemporary portrait of Wales ... In brief, "The people I meet, the things I see".

Part of the Focus on Photography campaign at the National Library of Wales.

***Event held in English***
***Free admission by ticket***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event