Walford and Wales

Fri 28th June 2019 1:00PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Rhian Davies 


Daeth Henry Walford Davies yn Athro Cerddoriaeth Gregynog yn Aberystwyth ac yn Gyfarwyddwr Cyngor Cerdd Cenedlaethol Cymru yn 1919. Ganrif yn ddiweddarach, Rhian Davies sy’n ystyried ei weledigaeth “i wthio mynegiant cenedligrwydd Cymru mewn cerddoriaeth ymhellach” a’i fentrau arloesol a ariannwyd
gan “haelioni di-ben-draw” Gwendoline a Margaret Davies.

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***


| Rhian Davies

Henry Walford Davies became Gregynog Professor of Music at Aberystwyth and Director of the National Council of Music for Wales in 1919. A century later, Rhian Davies considers his vision “to further the
expression of Welsh nationality in music” and his trailblazing initiatives that were bankrolled by the “boundless generosity” of Gwendoline and Margaret Davies.

***Event held in English***

***Free admission by ticket***


Delwedd / Image: Aber Music Dept 1926, NLW Photo, Box 1258

Event Details

Doors Open at 12:30PM
Starts at 1:00PM

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Price

Ticket price
£0.00

Share this event