Y Gadair Wag

Thu 28th September 2017
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU

Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru

Bu farw Hedd Wyn yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ganrif union yn ôl, a daeth yn symbol yng Nghymru o golledion enbyd y rhyfel. Gadawyd cadair wag ar nifer o aelwydydd ledled Ewrop yn sgil y Rhyfel Mawr, a dyma sioe farddoniaeth gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy’n edrych ar hanes Bardd y Gadair Ddu o’r newydd. Bydd y cynhyrchiad arbrofol hwn, wedi ei gyfarwyddo gan Ian Rowlands, yn cyfuno ffilm a barddoniaeth i archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss a gaiff ei arwain gan Llenyddiaeth Cymru, a ariennir gan Raglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru, Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914–1918, ac mewn partneriaeth â Llywodraeth Fflandrys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

***Mynediad trwy docyn £9.00***        

***Bar ar gael***

Hedd Wyn, the young poet from Trawsfynydd, was killed in the trenches one hundred years ago, before he was proclaimed Chaired Poet of the 1917 National Eisteddfod. He became a symbol in Wales and across Europe of the waste and horror of the Great War.Using film and experimental techniques, this new show by Ifor ap Glyn, National Poet of Wales, directed by Ian Rowlands, looks at Hedd Wyn’s life and works alongside other WWI poets, exploring the themes of loss and identity.

The Empty Chair forms part of the wider Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss project delivered by Literature Wales, funded by the Welsh Government’s Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 First World War Centenary Programme, and in partnership with the Government of Flanders and Snowdonia National Park Authority.

***Event held in Welsh***

***Admission by ticket £9.00***

*** Bar available***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event