Ymchwil i Cymru Fydd: Cipolwg ar ffuglen wyddonol y Gymraeg

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Wed 27th November 2019

Dr Miriam Elin Jones

Mae'n bosib na fyddai rhywun yn disgwyl i swmp o ffuglen wyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg fodoli, ond dyma rannu darganfyddiadau ymchwil arloesol sy'n rhychwantu traddodiad ffuglen wyddonol o 1856 hyd heddiw a bwrw cipolwg ar ddelweddau a themâu sy'n codi.

Rhan o'r wythnos Archwiliwch Eich Archif.

#ArchwiliwchEichArchif

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

|

Dr Miriam Elin Jones

Few would expect to find Welsh medium science fiction, but this talk will share the findings of pioneering research which traces the tradition of science fiction from 1856 to the present day, looking at emerging images and themes.

Part of the Explore Your Archive week.

#ExploreYourArchive

***Event held in Welsh***
***Simultaneous translation provided***
***Mynediad am ddim trwy docyn***
Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Aberystwyth, SY23 3BU
Share this event