TicketSource

Sesiwn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol / National Lottery Heritage Fund Information Session

Rydyn ni wedi newid! Rydyn ni'n rhoi cyfle ichi ddarganfod beth y byddwn yn ei wneud yn wahanol dros y 5 mlynedd nesaf. Mae cronfa newydd, proses ymgeisio symlach, allbynnau newydd a chyfeiriad strategol sydd wedi'i sbarduno gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Rydyn ni'n cynnig sesiwn wybodaeth gynhwysfawr, ac ar ôl hynny, cyfle i siarad ag aelod o staff Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'r gofod yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i gadw eich lle.

Bydd te a choffi ar gael
-----------
We've changed! We are giving you an opportunity to find out what we will be doing differently over the next 5 years. There's a new fund, simplified application process, new outcomes and a strategic direction that has been driven by National Lottery players.

We are offering a comprehensive information session, followed up by a chance to talk one to one to National Lottery Heritage Fund staff. Space is limited so book early to ensure your place.

Tea and coffee provided

Forthcoming Dates
Sesiwn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol / National Lottery Heritage Fund Information Session Valley Hotel Valley
Anglesey