Brilliant Books - Bookmaking Workshop for Children with Rhiannon Powell

Join local artist Rhiannon Powell to create
a magical book filled with illustrations inspired by popular children’s characters including Matilda, Mary Poppins, Warhorse and Lord of the Rings. The books created within this workshop will be displayed during The Primo Children’s Choir concert on Thursday 7th March. Rhiannon Powell illustrates The Primo School of
Music
piano books and is currently exhibiting her work at the Insole Court Gallery.

Ymunwch â’r arlunydd lleol, Rhiannon Powell, i greu llyfr hudolus sy’n llawn o ddarluniau eglurhaol a ysbrydolwyd gan gymeriadau poblogaidd ymysg plant, yn cynnwys Matilda, Mary Poppins, Warhorse a Lord of the Rings. Caiff y llyfrau a grëwyd yn y gweithdy hwn eu harddangos yn ystod cyngerdd The Primo Children’s Choir ddydd Iau, y 7fed o Fawrth. Rhiannon Powell sy’n eglurebu llyfrau piano  The Primo School of Music â lluniau, ac mae hi ar hyn o bryd yn arddangos ei gwaith yn Oriel Cwrt Insole.

6+
Forthcoming Dates
No dates currently listed