Brilliant Books - Nature Writing with Marc HamerMarc is author of How to Catch a Mole, which due for release in April 2019 and will be published in 12 countries. Catch him here first before his appearance at Hay Festival 2019. The aim of this workshop is to encourage participants to engage with nature and prompt a response in the form of a short piece of work, whether that be a fragment of writing or the beginnings of a poem. The
workshop will begin with discussions around nature writing. Participants will
then venture outside to engage with the environment. Marc will encourage a
connection with surroundings; sounds, sensations of air on skin, ground underfoot.
What can you see? What can you feel? What memories does it bring out?


Mae Marc yn awdur How to Catch a Mole, sydd i fod i gael ei gyhoeddi
ym mis Ebrill 2019 ac fei cyhoeddir mewn 12 gwlad.  Fe gewch ei weld yma yn gyntaf cyn ei ymddangosiad yng Ngŵyl y Gelli 2019. 
Nod y gweithdy hwn yw annog cyfranogwyr i ymgysylltu natur ac i ysgogi
ymateb ar ffurf darn byr o waith, boed hynnyn ddarn o ysgrifen neu ddechreuad
cerdd. Bydd y gweithdyn dechrau thrafodaethau yn ymwneud ag ysgrifennu am
natur.  Bydd cyfranogwyr wedyn yn mentro y tu allan er mwyn ymgysylltu r amgylchedd.  Bydd Marc yn annog cysylltiad ag amgylchoedd seiniau, teimlad o aer ar groen,   tir o dan draed.  Beth a allwch ei weld?  Beth a allwch ei deimlo?  Pa atgofion y maen eu hennyn?


Forthcoming Dates
No dates currently listed