Brilliant Books - Poetry Reading with Mab Jones

Author of Rogue 13, Take Your Experience & Peel It and Poor Queen, Mab Jones, will join us for a special evening of readings. The Times describe her as a unique talent. She has read her work all over the UK, in the US, France, Ireland and Japan. She is winner of an enviable list of competitions and prizes. She teaches creative writing at Cardiff University, writes for the New York Times, and has presented three poetry programmes on BBC Radio 4, as well as a talk on BBC Radio 3. She was coordinator of International Dylan Thomas Day in 2016 & 2017 and is currently Resident Writer at Cardiff Wetlands. 

Pop-up Bar from 7:15pm

Ac yntaun awdur Rogue 13, Take Your Experience & Peel It a Poor Queen,  fe fydd Mab Jones yn ymuno
ni ar gyfer noswaith arbennig o ddarlleniadau.  Disgrifia The Times hi fel dawn
unigryw
.   Mae hi wedi darllen ei gwaith drwyr Deyrnas Unedig i gyd, yn yr UDA, Ffrainc, 
Iwerddon a
Siapan.  Mae hin enillydd rhestr  chwenychadwy o gystadlaethau a gwobrau. Mae
hin addysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd, maen ysgrifennu ir
New York Times, ac mae hi wedi cyflwyno tair rhaglen o farddoniaeth ar BBC
Radio 4, yn ogystal sgwrs ar BBC Radio 3.  Roedd hin gydgysylltydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas yn 2016 a 2017, ac mae hi ar hyn o bryd yn Ysgrifennwr Preswyl yng Ngwlypdiroedd Caerdydd. 

Bar Codi o 7:15yh


Forthcoming Dates
No dates currently listed