Brilliant Books - Primo Children's Chior Performance

To mark World Book day the Primo Children’s Choir, conducted by Jessica Ruth Morris, will be
performing a short programme of music inspired by famous books. The choir has
been rehearsing songs from Matilda, Mary Poppins, Warhorse and Lord of the
Rings. The concert will be accompanied by a display of artwork that has been
created by children in an bookmaking workshop with local artist Rhiannon
Powell. 

 

I nodi Diwrnod y Llyfr, bydd Côr Plant Primo, dan arweiniad Jessica Ruth Morris, yn perfformio rhaglen
fer o gerddoriaeth a ysbrydolwyd gan lyfrau enwog.  Mae’r côr wedi bod yn ymarfer caneuon o Matilda, Mary Poppins, Warhorse a Lord of the Rings.  Yn mynd law yn llaw â’r cyngerdd y bydd arddangosfa o waith celf sydd wedi’i greu gan blant mewn gweithdy gwneud llyfrau gyda’r arlunydd lleol, Rhiannon Powell. Forthcoming Dates
Brilliant Books - Primo Children's Chior Performance Insole Court
Cardiff
sell tickets online at TicketSource