Brilliant Books - Story Time with Cardiff Library


Enjoy stories
and rhymes followed by a book related craft session. Both story and rhyme help to
develop language skills, listening skills, creativity and physical development.
These sessions are tasters of the free sessions held weekly in all Cardiff
Library Hubs and are suitable for pre-schoolers. 
Delivered by Sioned Jacques, Welsh and Children’s
Literacy and Curriculum Support Librarian. Llyfrgellydd Cymorth Cymraeg a
Plant; Cwricilwm a Llythrennedd.


Tuesday 5th March

10:00am – 10:45am – Welsh session 

11:00 – 11:45am – English session  

Under 5 | Free Event – booking essential


Mwynhewch storïau
a rhigymau, a gânt eu dilyn gan sesiwn grefft yn ymwneud â llyfrau.  Mae stori a rhigwm, fel ei gilydd, yn helpu i
ddatblygu sgiliau iaith, sgiliau gwrando, creadigrwydd a datblygiad
corfforol.  Mae’r sesiynau hyn yn sesiynau blasu ar y sesiynau am ddim a gynhelir yn wythnosol yn holl Ganolfannau Llyfrgell Caerdydd, ac maent yn addas ar gyfer plant o dan oed ysgol. Fe’i cyflenwir gan Sioned Jacques, Llyfrgellydd Cymorth Cymraeg a Phlant; Cwricwlwm a Llythrennedd. 

 

Forthcoming Dates
No dates currently listed