Brilliant Books - The Scandalous Clarice Cliff: From Facory to the Big Screen


Clarice Cliff came from poverty to become a leading
figure in the Art Deco world.  From the
grim industrial Midlands, she designed and oversaw the manufacture of over
eight million pieces. Scriptwriter Claire Peate will talk about her journey
bringing Cliff to the big screen. Claire is an award-winning scriptwriter and
novelist.  She has won the BAFTA
Rocliffe Film Scriptwriting Award
and the Creative Industries Award from the University of South Wales. Her
script, The Colour Room, a biopic feature on the ceramicist Clarice
Cliff, has been optioned by
Caspian Films and has been awarded funding from Ffilm Cymru.  Claire has
four novels published, has been nominated for Wales Book of the Year, was
twice WHSmith’s pick of the week, and has spoken at Hay Festival.  
 

 

Wednesday 6th March, 7:30pm – 8:30pm 

Pop-Up Bar from 7:15pm 

16+ | £6 

 Cododd Clarice Cliff o dlodi i ddod yn enw blaenllaw
ym myd Art Deco.  A hithau’n hanu o
Ganolbarth Lloegr ddiwydiannol,  ddiaddurn,
fe wnaeth hi ddylunio a goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu dros wyth miliwn o
ddarnau.  Bydd y sgriptwraig Claire Peate
yn siarad am ei thaith a ddaeth â Cliff i’r sgrîn fawr. Mae Claire yn sgriptwraig ac yn nofelydd sydd wedi
ennill gwobrau.  Mae hi wedi ennill Gwobr Ysgrifennu Sgriptiau Ffilm Rocliffe BAFTA a Gwobr Diwydiannau Creadigol gan Brifysgol De Cymru. Mae’i sgript, The
Colour Room
, sef ysgrif ffilm fywgraffyddol am y seramegydd Clarice Cliff, wedi’i hopsiynu gan Caspian Films, ac fe ddyfarnwyd cyllid iddi gan
Ffilm Cymru.  Mae Claire wedi gweld
pedair o’i nofelau’n cael eu cyhoeddi, mae hi wedi’i henwebu ar gyfer Llyfr y
Flwyddyn Cymru, roedd hi’n ddewis yr wythnos gan WHSmith ddwywaith, ac mae hi
wedi siarad yng Ngŵyl y Gelli.Forthcoming Dates
No dates currently listed