Brilliant Books - The Story of Life with Catherine Barr and Steve Williams


Co-authors Catherine Barr and Steve Williams discovered a shared frustration at the lack of children’s books about evolution and resolved to write one. Their words have been brought to life with Amy Husband’s fabulously original illustrations. The Story of Life, published in 2015, has now sold over 68,000 copies around the world and sparked a series which now includes The Story of Space and The Story of People.This is an interactive session that will bring the story of evolution to life, with the help of a giant five-metre timeline and cut-out creatures from the book. Children will explore the story of life with a focus on particular creatures and a visual context that puts human existence into perspective. 


Darganfu’r
cyd-awduron Catherine Barr a Steve Williams rwystredigaeth a rannir ynglŷn â’r
prinder llyfrau plant ynglŷn ag esblygiad, ac fe wnaethant benderfynu
ysgrifennu llyfr.  Mae’u geiriau wedi
cael anadl einioes gyda darluniau eglurhaol godidog o wreiddiol Amy
Husband.  Mae The Story of Life, a gyhoeddwyd yn 2015, bellach wedi gwerthu dros 68,000 o gopïau o amgylch y byd, ac fe sbardunodd gyfres sydd yn awr yn cynnwys The Story of Space a The
Story of People.
 Mae hon yn
sesiwn ryngweithiol fydd yn rhoi anadl einioes i stori esblygiad, gyda chymorth
llinell amser enfawr pum metr a chreaduriaid wedi’u torri allan o’r llyfr.  Bydd plant yn archwilio’r stori bywyd gan
ganolbwyntio ar greaduriaid neilltuol a chyd-destun gweledol sy’n rhoi
bodolaeth ddynol mewn persbectif.


6+
 


 
Forthcoming Dates
No dates currently listed