Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru

Carbon Literacy Training for Volunteer Wales

You are invited to take part in a unique opportunity for recipients of Volunteering Wales grants and Youth-led grant panels. The Carbon Literacy Project in Wales, with support from the Welsh Government, is providing free places for a limited number of people on Carbon Literacy training sessions designed specifically for you.


Carbon Literacy is an international standard of education on climate change that gives people the knowledge to; take action on reducing greenhouse gas emissions, prepare for climate changes and communicate the issue to others.
These interactive one day sessions enable people to design and carry out practical action. Each participant, on successful completion of the training day, receives an individual Carbon Literacy certificate. Over 9000 citizens across 5 countries have now received their certificate. This is an opportunity for you to join a growing movement.


Places are initially limited to one place per organisation, but additional places may be made available subject to demand.


Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru

Rydych chi wedi cael eich gwahodd i gyfle unigryw i dderbynwyr grantiau Gwirfoddoli Cymru a phaneli grantiau dan arweiniad pobl ifanc. Maer prosiect llythrennedd carbon yng Nghymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn darparu llefydd am ddim ar gwrs hyfforddiant llythrennedd carbon sy wedi cael ei dylunion arbennig i chi.


Mae llythrennedd carbon yn safon ryngwladol o addysg ar newid yn yr hinsawdd syn rhoi pobl y wybodaeth i weithredu ar leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, paratoi am newidiadau yn yr hinsawdd ac yn cyfathrebur mater ag eraill. Maer sesiynau rhyngweithiol yn galluogi pobl i ddylunio gweithred ymarferol ac iw cyflawni. Mae pob cyfranogwr yn derbyn tystysgrif unigryw llythrennedd carbon ar l gwblhaur cwrs yn llwyddiannus. Dros 9000 o ddinasyddion ar draws 5 o wledydd wedi derbyn eu tystysgrifau. Maen gyfle i chi ymuno a mudiad cynyddol.


Mae un lle i bob sefydliad i ddechrau ond efallai bydd mwy ar gael yn l y galw. 

Forthcoming Dates
Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru
This training is for Volunteering Wales grant recipients only
The Environment Centre | Canolfan yr Amgylchedd
Swansea / Abertawe
Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru
This training is for Volunteering Wales grant recipients only
Voluntary Action Merthyr Tydfil | Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil | Merthyr Tudful
Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru
This training is for Volunteering Wales grant recipients only
Bute Park Education Centre | Canolfan Addysg Parc Bute
Cardiff | Caerdydd
Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru
This training is for Volunteering Wales grant recipients only
Hafan Cymru
Carmarthen | Caerfyrddin
Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru
This training is for Volunteering Wales grant recipients only
Conwy Business Centre | Canolfan Fusnes Conwy
Llandudno