TicketSource

Llwyau cariad crochenwaith - Pottery lovespoons

Cyflwyniad i fyd tri dimensiwn crochenwaith. Mae'r crefft ymarferol hwn yn rhoi'r cyfle i chi fynd yn anniben a chreu pwysau papur personol neu lwy cariad gyda thiwtor y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, Helen Fencott.

An introduction to the three dimensional world of pottery. This hands on craft gives you the chance to get messy and create your own paperweight initials or lovespoon with Lifelong Learning Service tutor, Helen Fencott.
Forthcoming Dates
No dates currently listed