Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr | Welsh Learners'Festival

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Ceredigion, SY23 3BU
Sat 22nd April 2017

Bydd digon o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio a mwynhau'r Gymraeg yn yr wŷl undydd hon - o deithiau tywys a sioe-un-dyn gan yr actor Llion Williams, i helfa drysor a gweithgareddau i blant. 

Cynhelir sesiynau blasu hefyd. 

Croeso cynnes i bawb.

*** Mynediad am ddim drwy docyn. ***

There'll be lots of opportunities for Welsh learners to use and enjoy the language at this one-day festival - from guided tours and a one-man show with award winning actor, Llion Williams, to a treasure hunt and activities for children.

Welsh language taster sessions will also be held.

A warm welcome for everyone.

*** Free admission by ticket. ***

Google map static shot of Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales, Ceredigion, SY23 3BU
Share this event