Sgwrs Gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau'r Selar

Sgwrs ecsgliwsif gyda chyn-aelodau Y Cyrff, Catatonia, Y Ffyrc a grwpiau eraill, Mark Roberts a Paul Jones - enillwyr Gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau Selar eleni. Bydd y sgwrs yn mynd o dan groen eu gyrfa gerddorol amrywiol a'u llwyddiant ysgubol, ynghyd â thrafod pobl a digwyddiadau sydd wedi dylanwadu ar eu cerddoriaeth dros y blynyddoedd.

*** Cyflwyniad drwy gyfrwng y Gymraeg - ni fydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd*** 

*** Mynediad am ddim drwy docyn***


**********************************************************


An exclusive conversation with former members of Y Bodies, Catatonia, Y Ffyrc and other groups, Mark Roberts and Paul Jones - winners of the Outstanding Contribution Award of this year's Selar Awards. The conversation will delve into their varied musical career and huge success, as well as looking at the people and events that have influenced their music over the years.

*** Welsh language presentation - there will not be a simultaneous translation service***

*** Free admission by ticket. ***    

               

Forthcoming Dates
No dates currently listed