Swansea Sports Awards 2018

Swansea has a proud tradition of producing great sportspeople. It takes dedication, determination and hours of hard work to maintain the city of sport we know and love. Every year we recognise and honour their achievements and outstanding contributions to sport through the Swansea Sports Awards. For more information visit www.swansea.gov.uk/sportsawards 
 
Mae gan Abertawe draddodiad balch o greu chwaraewyr gwych. Mae angen ymroddiad, penderfyniad ac oriau o waith caled i gynnal y ddinas chwaraeon rydym yn ei hadnabod ac yn dwlu arni. Bob blwyddyn, rydyn ni'n cydnabod ac yn anrhydeddu eu cyflawniadau a'u cyfraniadau neilltuol i chwaraeon trwy Wobrau Chwaraeon Abertawe. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/GwobrauChwaraeonForthcoming Dates
No dates currently listed