Carbon Literacy Training for Volunteer Wales | | Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru

The Environment Centre | Canolfan yr Amgylchedd, Swansea / Abertawe, SA1 1RY
Tue 21st May 2019 - Thu 13th June 2019

Carbon Literacy Training for Volunteer Wales

You are invited to take part in a unique opportunity for recipients of Volunteering Wales grants and Youth-led grant panels. The Carbon Literacy Project in Wales, with support from the Welsh Government, is providing free places for a limited number of people on Carbon Literacy training sessions designed specifically for you.


Carbon Literacy is an international standard of education on climate change that gives people the knowledge to; take action on reducing greenhouse gas emissions, prepare for climate changes and communicate the issue to others.
These interactive one day sessions enable people to design and carry out practical action. Each participant, on successful completion of the training day, receives an individual Carbon Literacy certificate. Over 9000 citizens across 5 countries have now received their certificate. This is an opportunity for you to join a growing movement.


Places are initially limited to one place per organisation, but additional places may be made available subject to demand.

Hyfforddiant Llythrennedd Carbon i Wirfoddoli Cymru

Rydych chi wedi cael eich gwahodd i gyfle unigryw i dderbynwyr grantiau Gwirfoddoli Cymru a phaneli grantiau dan arweiniad pobl ifanc. Mae’r prosiect llythrennedd carbon yng Nghymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yn darparu llefydd am ddim ar gwrs hyfforddiant llythrennedd carbon sy wedi cael ei dylunio’n arbennig i chi.


Mae llythrennedd carbon yn safon ryngwladol o addysg ar newid yn yr hinsawdd sy’n rhoi pobl y wybodaeth i weithredu ar leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, paratoi am newidiadau yn yr hinsawdd ac yn cyfathrebu’r mater ag eraill. Mae’r sesiynau rhyngweithiol yn galluogi pobl i ddylunio gweithred ymarferol ac i’w cyflawni. Mae pob cyfranogwr yn derbyn tystysgrif unigryw llythrennedd carbon ar ôl gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Dros 9000 o ddinasyddion ar draws 5 o wledydd wedi derbyn eu tystysgrifau. Mae’n gyfle i chi ymuno a mudiad cynyddol.


Mae un lle i bob sefydliad i ddechrau ond efallai bydd mwy ar gael yn ôl y galw. 

Google map static shot of The Environment Centre | Canolfan yr Amgylchedd, Swansea / Abertawe, SA1 1RY
Share this event