TicketSource

Gofalu am ein Casgliadau

Gofalu am ein Casgliadau / Caring for our Collections  

– Iwan Bryn James


Cyflwyniad gan Bennaeth Cadwraeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n rhoi ychydig o hanes a chefndir cadwraeth archifol yn y Llyfrgell, ac yn disgrifio rhai o'r prosesau a ddefnyddir i drin ac adfer gwahanol wrthrychau o'r casgliadau. yn ogystal, bydd y cyflwyniad yn gyfle i gynghori ar ffyrdd o estyn oes eitemau yn y cartref.
Mynediad am ddim drwy tocyn

Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg. Darperir cyfiethu ar y pryd. 

Glan-yr-afon, Dydd Llun 15 Ebrill 13:00


Gofalu am ein Casgliadau / Caring for our Collections  

– Iwan Bryn James


A presentation by The National Library of Wales' Head of Conservation, who gives some of the history and background to archival preservation at the Library, and describes some of the processes used to treat and restore various objects from the collections. The presentation will also be an opportunity to advise on ways of extending the life of items at home.
Free admission by ticket

Event held in Welsh. Simultaneous translation provided. 

The Riverside, Monday 15 April 13:00-14:00


www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant 
www.pembrokeshire.gov.uk/libraries-and-culture 

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService 


Forthcoming Dates
No dates currently listed