TicketSource

Sesiwn Ragflas Cymraeg / Welsh Taster Session

Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Cynigir sesiynau blasu dechreuwyr Cymraeg gyda gweithgareddau hwyliog. Bydd nodau ar gyfer y sesiwn a fydd yn galluogi'r dysgwr i ddysgu'r pethau sylfaenol, gan gynnwys cyflwyno eu hunain, enw, byw; gwybod sut i gyfarch rhywun yn y bore, y prynhawn, y nos; cyfrifwch i 10.

Learn Welsh Swansea Bay Region
Welsh beginners taster sessions will be offered with fun activities. There will be aims for the session which will enable the learner to learn the basics including introducing themselves, name, live; know how to greet someone in the morning, afternoon, evening; count to 10.

Forthcoming Dates
Sesiwn Ragflas Cymraeg / Welsh Taster Session
Offered as part of Swansea Learning Festival
Aberafan Shopping Centre
Port Talbot