TicketSource

Caligraffeg ar gyfer lyfryn nodiadau / Calligraphy for notepads

Cael hwyl gan greu llythyrau bywiog gyda pennau, i gwblhau tudalennau nodiadau creadigol a grëwyd gyda Nina am 10am (theforgottenbookshopgirl@gmail.com)
Gyda tiwtor Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, Judith Porch

Have fun creating lively letters with a pointed pen, to complete notepad pages created with Nina at 10am (theforgottenbookshopgirl@gmail.com)
With Lifelong Learning Service tutor, Judith Porch
Forthcoming Dates
No dates currently listed