Masterclass: Natural Dyes with Catherine Lewis

Two day Natural Dyes Masterclass workshop at Glynn Vivian


Booking essential, £80 for two day Natural Dyes Masterclass 16 & 17.03.19

All materials provided

16+


Discover the secrets of how to make Natural Dyes in this fantastic two day workshop with artist Catherine Lewis


Why not book on to learn a ‘New Year, New Skill’?

An ideal gift for your creative loved ones?

A weekend treat for yourself?Over the weekend, Catherine will take you through stages of Indigo dyeing, with examples and demonstrations. You’ll learn about the plant, the processing, making up a vat, the dyeing process and finishing.


You'll also learn some traditional folding and patterning methods, known as shibori – pleated, bound and stitched techniques, lots of sampling and playing. You’ll be shown how to add to the indigo samples by using other plants to make natural botanical prints.


You’ll then be able to select your own choice of patterns with which to dye your pieces to be made up into an item such as a scarf, cushion or hanging.


Book early to avoid disappointment.

_______________________________________________


Dosbarth meistr: Natural Dyes gyda Catherine Lewis

Dosbarth meistr Natural Dyes deuddydd yn y Catherine Lewis


Rhaid cadw lle £80 am ddau ddiwrnod Dosbarth Meistr Natural Dyes 16 & 17.03.19

Darperir yr holl ddeunyddiau

16+


Dewch i archwilio cyfrinachau Natural Dyes yn y gweithdy dau ddiwrnod gwych hwn gyda'r artist Catherine Lewis


Beth am gadw lle i ddysgu am ‘Flwyddyn Newydd, Sgil Newydd’?

Anrheg delfrydol ar gyfer eich cariad creadigol?

Rhywbeth arbennig i chi dros y penwythnos?


Dros y penwythnos, bydd Catherine yn cyflwyno lliwio indigo i chi, gydag enghreifftiau ac arddangosiadau. Cewch ddysgu am y planhigyn, y prosesu, sut i greu'r gerwyn, y broses liwio a chaboli.


Byddwch hefyd yn dysgu am rai dulliau plygu a phatrymu traddodiadol, sef shibori - technegau pletiog, rhwym a phwythog, gan roi cynnig ar eu defnyddio eich hunan. Cewch weld sut i ychwanegu at y samplau indigo drwy ddefnyddio planhigion eraill i wneud printiau botanegol naturiol.


Yna cewch ddewis eich patrymau eich hunau a lliwio'ch deunyddiau yn ôl y patrwm hwn i greu eitem megis sgarff, clustog neu gelfwaith i'w hongian.


Cadwch eich lle'n gynnar i osgoi cael eich siomi

 

Forthcoming Dates
No dates currently listed