Masterclass: Printmaking with Rose Davies

Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5DZ
Sat 16th February 2019 11:00AM

Two day Printmaking Masterclass workshop at Glynn Vivian

Booking essential, £80 for two day Printmaking Masterclass 16 & 17.02.19

All materials provided

16+

Learn the art of printmaking in this fantastic two day workshop with artist Rose Davies

Why not book on to learn a ‘New Year, New Skill’?

An ideal gift for your creative loved ones?

A weekend treat for yourself?

Root and Branch: Gwreiddyn a Changen

The creative imagery of the tree is rooted in the ancient oak forests of Britain, growing through the ages to branch into the present. From ancient Druidic and Celtic art to present-day fractal pop imagery, the concept of the tree rooting, growing and branching has inspired artists, designers and craftspeople for thousands of years.

Using two printmaking techniques, with additional chine collé and watercolour, and exploring the Phytopia exhibition, you will work with artist/printmaker Rose Davies to produce a small edition of drypoint etchings and at least one monotype inspired by the history and influence of trees in our culture.

Book early to avoid disappointment.

______________________________________________________

Dosbarth meistr: Gwneud Printiau gyda Rose Davies

Dosbarth meistr Gwneud Printiau deuddydd yn y Glynn Vivian

Rhaid cadw lle £80 am ddau ddiwrnod Dosbarth Meistr Gwneud Printiau 16 & 17.02.19

Darperir yr holl ddeunyddiau

16+

Dysgwych y crefft of gwneud printiau yn y gweithdy dau ddiwrnod gwych yma gyda'r artist Rose Davies

Beth am gadw lle i ddysgu am ‘Flwyddyn Newydd, Sgil Newydd’?

Anrheg delfrydol ar gyfer eich cariad creadigol?

Rhywbeth arbennig i chi dros y penwythnos?

Mae delweddaeth greadigol y goeden yn deillio o goedwigoedd derw hynafol Prydain, gan dyfu drwy'r oesoedd i oroesi hyd heddiw. O gelf y Derwyddon a'r Celtiaid i ddelweddaeth ffractal y presennol, mae'r cysyniad o goeden yn cael ei gwreiddio, yn tyfu ac yn brigo wedi ysbrydoli artistiaid, dylunwyr a chrefftwyr am filoedd o flynyddoedd.

Gan ddefnyddio dwy dechneg gwneud printiau, yn ogystal â chine-collé a dyfrlliw, a chan archwilio'r arddangosfa Phytopia, byddwch yn gweithio gyda'r artist/printiwr Rose Davies i gynhyrchu argraffiad bach o ysgythriadau sychbwynt ac o leiaf un monoteip wedi'u hysbrydoli gan hanes a dylanwad coed yn ein diwylliant.

Cadwch eich lle'n gynnar i osgoi cael eich siomi

Event Details

From Sat 16 Feb 2019, 11:00AM to Sun 17 Feb 2019, 4:00PM

Location

Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5DZ

Google map static shot of Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5DZ

Need help or lost your ticket?

Contact the event organiser
Contact Venue
Tickets are not available to purchase online for this date.
Price

Ticket price
£72.00 - £80.00*

*booking fee applies

Share this event