Printmaking Masterclass with Swansea Print Workshop

Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5DZ
Sat 16th June 2018

Room 1

Booking essential - £80 for two day workshop

All materials provided

16+

Join Rose Davies, in this two day printmaking and drawing masterclass. Explore the life, and political activism of Käthe Kollwitz through her etchings and woodcuts, using the exhibition as a catalyst to create your own edition of drypoint and/or relief prints.

____________________________________________________________________

Dosbarth meistr gwneud printiau gyda Gweithdy Argraffu Abertawe

Gweithgaredd Glynn Vivian

Ystafell 1

Rhaid cadw lle - £80 am weithdy deuddydd, darperir yr holl ddeunyddiau

16+

Ymunwch â Rose Davies yn y dosbarth meistr gwneud printiau a darlunio deuddydd hwn. Cewch archwilio bywyd a gweithrediaeth wleidyddol Käthe Kollwitz drwy ei hysgythriadau a'i thorluniau pren, gan ddefnyddio'r arddangosfa fel sbardun i greu eich ysgythriadau sychbwynt a/neu brintiau cerfwedd eich hunain

Google map static shot of Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5DZ
Share this event