Saturday Family Workshops

Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5JQ
Sat 17th May 2014
With artist Dan McCabe Following on from the success of the 'Adventures of Richard Glynn Vivian' comic book and animation, comes the opportunity to contribute to a computer game based on Richard Glynn Vivian's travels and collecting. Learn about the history of computer games and explore what goes into making one. In this project, participants will be designing and creating all the artwork that will be used to make a retro style game, including character design and animations, backgrounds, objects, sound effects and music, using a variety of materials and techniques. Age 4 - 13. Workshops take place twice a month and participants are asked to try and attend all four sessions. Gyda'r artist Dan McCabe Yn dilyn llwyddiant llyfr comig ac animeiddiad ‘Anturiaethau Richard Glynn Vivian’, dyma gyfle i gyfrannu at gêm gyfrifiadur yn seiliedig ar deithiau a chasgliadau Richard Glynn Vivian. Dewch i ddysgu am hanes gemau cyfrifiadur ac archwilio’r hyn y mae’n rhaid ei wneud i greu un. Yn y prosiect hwn, bydd y cyfranogwyr yn dylunio ac yn creu’r holl waith celf a gaiff ei defnyddio i wneud gêm retro, gan gynnwys dylunio ac animeiddio cymeriadau, cefndiroedd, gwrthrychau, effeithiau sain a cherddoriaeth, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. 4 - 13 Oed. Cynhelir y gweithdai ddwywaith y mis a gofynnir i gyfranogwyr geisio dod i bob un o’r pedair sesiwn.
Google map static shot of Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, SA1 5JQ
Share this event