Man Engine Cymru - SWANSEA

Hafod Copper Works (Near Landore Park & Ride), Swansea, SA1 2JT
Thu 12th April 2018

(Scroll down for English text)

Bydd y Man Engine yn arwain yr orymdaith gan gario’r mwyn trwy ganolbwynt hanesyddol Abertawe. Wrth nesau at y doc gogleddol, bydd yn cael ei atal gan brofwr o Weithfa Gopr Hafod-Morfa, sy’n awyddus i brofi gwerth y copr cyn ei brynu ar gyfer y weithfa. Bydd y Man Engine yn bwydo’r ffwrneisi gyda glo Cymreig ac yn mwyndoddi’r copr. Bydd yn cwrdd â mwyndoddwyr Abertawe, a bydd y gwreichion yn tasgu a’r tanau’n rhuo drachefn wrth i gopr gorau’r byd gael ei greu unwaith eto dan oruchwyliaeth graff John Henry Vivian.

At the Hafod-Morfa Copperworks, the Man Engine feeds the furnaces with Welsh coal and smelts the copper ore. The man engine meets Swansea’s copper smelters, sparks fly and the fires roar and the world’s highest quality copper is once again drawn from the furnaces under the watchful eye of John Henry Vivian in an exciting after-dark show never to be forgotten.

Google map static shot of Hafod Copper Works (Near Landore Park & Ride), Swansea, SA1 2JT
Share this event