TicketSource

Cael go gyda TG, Peirianneg ac Adeiladu / Have a Go in IT, Engineering and Construction

Defnyddio'r pecyn TG "Have a Go" a Phecyn Peirianneg / Adeiladu.

Kit TG - Defnyddio'r offeryn dyfeisio electronig "Makey Makey" sy'n caniatáu i ddysgwyr gysylltu gwrthrychau bob dydd i raglenni cyfrifiadurol, hefyd yn defnyddio PI Mafon.

Pecyn Adeiladu Peirianneg - Mae'n cwmpasu dylunio, adeiladu a rhaglennu peiriannau robotig ar gyfer amrywiaeth o geisiadau. Mae ganddo wahanol daflenni her.

Hands on use of the “Have a Go” IT Kit and Engineering / Construction Kit.

IT Kit - Use of the electronic invention tool “Makey Makey” which allows learners to connect everyday objects to computer programmes, also use of Raspberry PI.

Engineering Construction Kit - Covers designing, building and programming Robotic machinery for a variety of applications. Has various challenge sheets.
Forthcoming Dates
No dates currently listed