TicketSource

Rural Development Plan Roadshow - Llanrhidian

This is a bilingual message, please scroll down for English

Mae'n bleser gan y Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) gynnal y digwyddiad hwn, gan arddangos nifer o brosiectau a gyflwynwyd yn llwyddiannus sydd wedi eu hariannu gan y RhDG.
Mae'r prosiectau'n cynnwys Llais Cymunedol Gwledig Abertawe, Amaethyddiaeth Chymorth y Gymuned, Astudiaeth Dichonoldeb Porth Einon a Horton, Peilot Llysgennad Twristiaeth Cymunedol Gŵyr ac eraill.

Yn y prynhawn, bydd cyfleoedd i gynrychiolwyr gwrdd 'r tm er mwyn trafod cyllid, syniadau ar gyfer prosiectau, darganfod sut i ymgeisio am gyllid LEADER a chwrdd Busnes Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Cysylltu Cymunedau yng Nghymru, Cyswllt Ffermio, Lleisiau Cymunedol Gwledig Abertawe a Bwyd Abertawe. Cofrestru 10am - Te a choffi wrth i chi gyrraedd.


The Rural Development Programme (RDP) are delighted to host this event, showcasing a number of successfully delivered projects, funded by RDP. Projects include Swansea Rural Community Voice, Community Supported Agriculture, the Port Eynon & Horton Feasibility Study, the Gower Community Tourism Ambassador Pilot and others. 

In the afternoon, there will be opportunities for delegates to meet with the team to discuss funding, bounce off project ideas, find out how to apply for LEADER funding and meet with Business Wales, Social Business Wales, Connecting Communities in Wales, Farming Connect, Swansea Rural Community Voices and Swansea Bwyd - Abertawe Fod. Registration 10am - Coffee/Tea on arrival. 
Forthcoming Dates
Rural Development Plan Roadshow - Llanrhidian The Purple Badger
Swansea