Rural Development Plan Roadshow - Llanrhidian

The Purple Badger, Swansea, SA3 1EU
Wed 27th March 2019
This is a bilingual message, please scroll down for English

Mae'n bleser gan y Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) gynnal y digwyddiad hwn, gan arddangos nifer o brosiectau a gyflwynwyd yn llwyddiannus sydd wedi eu hariannu gan y RhDG.
Mae'r prosiectau'n cynnwys Llais Cymunedol Gwledig Abertawe, Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned, Astudiaeth Dichonoldeb Porth Einon a Horton, Peilot Llysgennad Twristiaeth Cymunedol Gŵyr ac eraill.

Yn y prynhawn, bydd cyfleoedd i gynrychiolwyr gwrdd â'r tîm er mwyn trafod cyllid, syniadau ar gyfer prosiectau, darganfod sut i ymgeisio am gyllid LEADER a chwrdd â Busnes Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Cysylltu Cymunedau yng Nghymru, Cyswllt Ffermio, Lleisiau Cymunedol Gwledig Abertawe a Bwyd Abertawe. Cofrestru 10am - Te a choffi wrth i chi gyrraedd.


The Rural Development Programme (RDP) are delighted to host this event, showcasing a number of successfully delivered projects, funded by RDP. Projects include Swansea Rural Community Voice, Community Supported Agriculture, the Port Eynon & Horton Feasibility Study, the Gower Community Tourism Ambassador Pilot and others. 

In the afternoon, there will be opportunities for delegates to meet with the team to discuss funding, bounce off project ideas, find out how to apply for LEADER funding and meet with Business Wales, Social Business Wales, Connecting Communities in Wales, Farming Connect, Swansea Rural Community Voices and Swansea Bwyd - Abertawe Foöd. Registration 10am - Coffee/Tea on arrival. 
Google map static shot of The Purple Badger, Swansea, SA3 1EU
Share this event